Yazı Detayı
10 Kasım 2021 - Çarşamba 14:54 Bu yazı 611 kez okundu
 
“Hayat”ımıza kim kastediyor?
D.Mehmet DOĞAN
dmdogan@gmail.com
 
 
Sahih türkçe yazıları:

            Hayat ölmekle bitmiş olsa bir şey anlaşılmazdı

Mehmed Âkif

 

 

Türkiye’nin bazı kadrolu dilcilerinin ezberlerinden biri de dilin hayatın değişmesiyle değiştiği şeklindedir. Dil değişen hayata uyum sağlamak için değişmek zorundadır! Türkiye’de olan da budur!

Hayatın değişmesi, hayat tarzının değişmesi elbette dilin değişmesinde rol oynar. Türkiye’de dil gerçekten hayatın değişmesine mi ayak uydurmaktadır? Bin yıllık kelimelerimiz o yüzden mi çöpe atılmakta, dilin tabiî kelimeleri yerine sentetik kelimeler konulmaktadır?

Hayat/hayatımız ne yönde değişiyor?

Teknoloji daha fazla hayatımıza giriyor. Yeni icatlar, ihtiralar yapılıyor. Sanat akımları, fikir cereyanları ortaya çıkıyor.

İşte hayatımızın gereceği: Geniş kitleleri ilgilendiren yeni teknolojiler, günlük hayatımıza karışan makinalar ve cihazlar… 

Biz doğduğumuzda Türkiye’de hepi topu 2.000 (iki bin) civarında traktör varmış. Eğer köylü isek, kırk küsur bin köy ahalisinden kahir ekseriyetinin traktör görmeden büyüdüğünden şüphe edilmez. Hayatımıza traktör kelimesi girmediği gibi, onunla ilgili kelimeler de girmez.

Gelelim yakına: 2020’de toplam traktör sayısını bir yana bırakalım, Türkiye’de 50.417 traktör imal edilmiş! Hadi işi daha umumileştirelim. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 2020 Ekim ayı sonu itibarıyla 23 milyon 965 bin 229 olmuş. 1950 yılında 32.564 olan motorlu kara nakil aracı sayısı 1960'ta 114.208'e yükselmiş. 1986’da 1 milyon 087 bin 234 olmuş.

Ne demeli? Baş döndürücü bir gelişme.

Son rakamlara göre, ülkemizde motorlu vasıta ile tanışmayan kimse yok; şöyle dense yanlış olmaz: Her ailenin arabası var! Kullananlar nüfusun mühim bir kısmını teşkil ediyor. Elbette dilimize bu cihazlarla ilgili kelimeler girdi. Direksiyondur, tampondur, egsozdur… Hayatımızı değiştiren teknoloji dilimizi de değiştirdi. Böylece bizde olmayan teknolojiyi transfer ettiğimiz batı dillerinden kelimeler dilimize geçti. Bunun yanında, bazı bize ait kelimeler de bu sahada kullanılır oldu. Araba, koltuk, tekerlek, silecek, cam, ayna…Ya “dikiz aynası”na ne buyrulur? İngilizcesi: Rear wiev miror, kelime be kelime tercümesi: Geri görüş aynası. Biz ne aslını kullanmışız, ne tercümesini; kendi ifademizi yansıtmışız. Hep önüne bakması gereken şoförün, bu aynaya bakışını pek de hoş karşılamamışız!

20. yüzyılın hayatımızı değiştiren icatlarından birisi bugün bilgisayar dediğimiz computer. Kompüter ilk olarak 1945 senesinde imal edilmiş. Türkiye’nin kompüterle tanışması için 1960 yılını beklemek gerekmiş. Karayolları Genel Müdürlüğü, yol inşaatı hesaplamalarını daha hızlı yapabilmek için kompüter kullanmaya başlamış. Computur’e önce kompüter demişiz. Sonra kim bulduysa “elektronik beyin” denildi. Ve nihayet “bilgisayar” yerleşti. Bu adlandırmayı Dil Kurumu mu yaptı? Hayır! 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde çalışan elektronik mühendisi Aydın Köksal, ihale şartnamesine bu kelimeyi yazmış, yazış o yazış! Artık bilgisayara başka bir şey demememiz mümkün değil, meğerki büyük bir başkalaşım geçirmesin!

Bilgisayar hayatımıza öylesine girdi ki, bu alanla ilgili kelimeler de hücum etti. Bunların bir kısmı türkçeleşti, bir kısmı ingilizceden aktarıldı. Bu konuda düzenleyici bir otorite yok, Dil Kurumu’ndan beklenir ama onlarına bu hususta behresi yok!

İlk cep telefonu 1973’de icad edilmiş. Yaygınlaşması için 1990’ları beklemek gerekmiş. Türkiye’de ilk cep telefonu 1994’te kullanılmış. İngilizce “mobile phone”, “mobil fon” yine halk tarafından, “cep telefonu” olarak türkçeleştirilmiş. Eğer birebir çevrilse idi, seyyar telefon, gezici telefon veya taşınabilir telefon… denilebilirdi. Böyle bir seçim için kafamızdaki örnek “cep saati” olmalı. Sonra cep telefonlarının akıllısı çıktı. Ve artık günlük hayatımızda cep telefonu yoluyla bir hayli kelime girdi, yine aynı şekilde.

“Akıllı telefon”a “smart fon” demedik ama Dil Kurumu’nun akıl yerine canlandırmak istediği arkaik kelimemizi de kullanmadık. Yani “uslu telefon” demedik.

Hani telefonun akıllılığı tartışılır da uslu olmadığı kesin!

Hayatımıza kim kastediyor?

Teknoloji hayatımızı değiştirdi, değiştirmeye devam ediyor. Bu değişme dilimize de yansıyor. Peki bin yıllık köklü kelimelerimizin değişmesiyle bu değişmenin doğrudan bir münasebeti var mı? Biz “hayat”a traktör kullandığımız için mi “yaşam” demeye başladık? Yok otomobil kullandığımız için! Hayır bilgisayardan ötürü! O değilse cep telefonu buna sebep oldu!

Bu kelimenin Dil Kurumu sözlüğüne girişi, 1969’da. Kim uydurdu, meçhul. Hem hayata hem de ömre karşılık. Bir taşla iki kuş! Sözlüğü küçültelim, anlamı buharlaştıralım!

“Hayat”ın karşılığını arasak bu “dirim” olabilir. “Ölüm dirim” deyiminden hatırlayalım. Yahut da dirlik, dirilik. Çünkü “hay” canlı, diri demektir. Yûnus Emre’ye kulak vermek yeter:

Senünle birligüm senden ırılmaz

Hayat senünledür sensüz dirilmez

Andan ayru diriligüm dirlik degül durur benüm

Kadîm odur görür beni ben ölüyem görimezem

Ne cânum var ne diriyem bir dem sensüz olurısam

“Hayat”ımıza kim ve neden kastediyor?

Önce “yaşantı” deniliyor; çok hafif kalıyor. Şimdilerde hem hayatın yerine hem ömrün yerine “yaşam” tutturulmaya çalışılıyor.

Hadi Tanpınar’ın şu cümlesini arıdile çevirin: “Mümtaz, ömrünü ve hayatını ona hediye ettikçe, o tıpkı eski ve cömert Abbasi halifeleri gibi hepsini birden kabul ediyor, sonra yine ona iade ediyordu.”

Köklü bir kelimeyi dilden ihraç etmek, o dilin büyük şair ve yazarlarına yapılacak en büyük saygısızlıktır.

Yedi asır öteden Yûnus’un çığlığı:

Ben aşksuzın olımazam aşk olıcak ben ölmezem

Aşkdur hayatum hâsılı aşkdan gayrısın bilmezem

Beş asırlık Fuzulî’nin feryadı:

Vaslın mana (bana) hayat verür fürkatün memat

Sübhane hâlikî halek'al-mevti ve'l-hayat

(Kavuşman bana hayat verir, ayrılığın öldürür. Ölümü ve hayatı yaratan hâlikim her türlü noksandan münezzehtir.)

Yûnus Emre’den bu yana sayısız şairimiz, yazarımız, mütefekkirimiz… “Hayat”ı dillerinden düşürmedi. Eğer bu kelime unutturulursa, onların eserlerini anlama konusunda çocuklarımızın dil binasından bir tuğla daha düşecek. Hayat bir kelime, buna benzer nice kelimeler var. Koca Yûnus’un şiirinden bir kelimeyi söküyor, yerine başka bir kelime koyuyorsunuz. Aşkı bir yana bırakıyorum onu değiştirmek mümkün değil; hâsıl, gayrı ne olacak? İki satırda üç bilinmeyen kelime! Çocuğun okumaktan cayması için kâfi sebep!

Kelimelere düşmanlık ne uğruna yapılıyor? Öz türkçecilik aşkına mı? Öztürkçecilik yaparkan Anadolu’da türkçe edebiyatın büyük öncüsü Yûnus Emre’yi anlaşılmaz kılmak neyin nesi?

Hayat türkçe değilse, hangi kelime türkçedir?

Bir kimseye “hayatım” demek, söylenecek sözlerin en güzeliyle hitab etmektir. O hitabın sıcaklığını, samimiyetini, his yükünü, yerine konulmak istenen kelimede bulmak mümkün mü? Hadi deneyin!

Sözlükte hayat kelimesinin 13 anlamı var…Bu anlamları onun yerine geçmek üzere kullandığınız kelimeye olduğu gibi aktarmak mümkün mü? Bir anlam, iki anlam, bilemedin üç…

Bir de hayatla yapılmış deyimler, kalıplaşmış sözler var. Onları ne yapacağız.

Hadi çevirmeye başlayın bakalım:

Hayat adamı, hayat ağacı, hayat almak, hayat arkadaşı, hayat bilgisi, hayat bulmak, hayat felsefesi, hayat geçirmek, hayat hamlesi, hayat kadını, hayat mektebi (okulu), hayat memat, hayat mücadelesi, hayat pahalılığı, hayat sigortası, hayat sürmek, hayat tarzı, hayat vermek, hayata atılmak, hayata geçirmek, hayata gözlerini yummak (kapamak), hayata küsmek, hayatı kaymak, hayatım, hayatın baharı, hayatına girmek, hayatını borçlu olmak, hayatını yaşamak, hayatta, hayatta olmak…

Ölüm bütün canlılar için olduğu gibi insan için mukadder bir sondur, fakat iş ifade etmeye gelince, müşkilat var.

Ölmek diyoruz nedir bu tâbir,
Cânân mı ede bu hâli tefsir?... (Abdülhak Hâmid)

Tanınmış bir şahıs dünyasını değiştirmiştir, bu yakınları, sevenleri için üzüntü konusudur. O üzüntüye duyulan saygıdan ötürü “öldü” diyerek doğrudan söylememek için farklı ifade şekilleri aranır. Dilin bir de psikolojisi vardır. Odun her zaman odun değildir, bazen kereste olur, bazen tahta olur, bazen da ahşap!

Ölülerimize “vefat etti” deriz. Vefat, “vefa” ile aynı kökten, böylece yumuşak bir ifade yoluna başvuruluyor. “Vazifesini yaptı, sözünü tuttu” gibi bir şey. Ölüm bütün canlılar için kullanıldığı halde, vefat yalnız insanlar için kullanılır.

Daha zarif ifadeler de var: “Hayata gözlerini yumdu (kapadı)”, “Hayata veda etti”, “Emaneti teslim etti”, “irtihal etti”, “rıhlet etti” (göçtü) gibi.

Yüceltici cümleler de kurulur: “Hakka yürüdü”, “hakkın rahmetine kavuştu”, “uçmağa vardı”…

Gazetelerimizden biri “filan yaşamını kaybetti” başlığını atmış, diğeri “yaşamını yitirdi” diyor. “Hayatını kaybetti” diyen de var. Sonra anlaşılıyor ki, haberi ilk yayan ajans “hayatını kaybetti” diye servis etmiş.

Dil neden ayrışma konusu oluyor? Üzüntümüz bile neden farklılaşıyor? En önemlisi: Neden sürekli olarak kendi dilimizi tercüme ediyoruz?

Memlekette bir kelime ayıklama merkezi var, devamlı olarak hayatı “yaşam” yapıyor!

Bir hayat sona eriyor, bir ömür bitiyor ve onunla ilgili cümle kurmakta bile birleşemiyoruz. Ölenin neyi kaybettiği ayrı bahis. Aslında vefat edeni kaybedenler geride kalanlardır. Eskiden “elim zıya”, şimdilerde “acı kaybımız” ilanları bu mealdedir.

Bu vesile ile biz de “hayat” kelimesini kaybediyoruz!

Basınımızdaki gizli tercüme merkezinin marifeti çok. Sürekli kelimeleri, cümleleri, hatta isimleri… değiştiriyor. Askerin elindeki âletin resmî adı “millî piyade tüfeği”; bakıyorsunuz, “ulusal piyade tüfeği” yapılmış. “Azerbaycan Millî Ordusu”, hemen “ulusal ordu”ya tahvil ediliyor. Bir zamanlar Suriye Milli Ordusu vardı, o da sürekli “ulusal ordu” yapılırdı.

Bu “gizli” merkezin devamlı yaptığı değiştirmelerden biri de “tedbir”i “önlem”e çevirmek.

Tedbir “önlem” de “tedbirli” ne, “tedbirsiz” ne, “tedbirsizlik” ne?

Böylece türkçeye hizmet edilmiş mi oluyor?

Necip Fâzıl’ın deyimiyle, “Bir hayata çattık ki hayata kurmuş pusu!”

Bu sakilliğe, bu nobranlığa, nâdanlığa Nureddin Topçu gibi isyan etmemeli miyiz?

“Bizim hareketimiz, mesuliyet hareketidir; dâvamız hayata uymak değil, hayatımızı hakka uydurmaktır. Bizi Allah’a doğru götürecek olan irademizin iktidarı, isyan hâlinde ifadesini bulucudur: Hayatımızın içinde hayat yokluğuna, ruhumuzda aşkın yokluğuna, vicdanlarımızda mesuliyetin yokluğuna isyan…”

 

 
Etiketler: “Hayat”ımıza, kim, kastediyor?,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
05 Kasım 2021
“Hazar Baba, yıldırımlar çakanda!”
484 Okunma.
04 Kasım 2021
Elaziz’de üç güneşli gün-3 Şehirde öncü bir vakıf!
387 Okunma.
04 Kasım 2021
Elaziz’de üç güneşli gün-2 Güne düştüm, güne düştüm!
348 Okunma.
02 Kasım 2021
Elaziz’de üç güneşli gün-1 Harput'un Yokuşuna-Fırat’ın Akışına…
394 Okunma.
06 Eylül 2021
Fuat Köprülü’nün, yahut da ilmin 1930’lardeki trajedisi neden yazılmaz?
582 Okunma.
04 Ağustos 2021
Yazı, Yazarlık, Modern Zamanlarda Yazar
531 Okunma.
03 Ağustos 2021
Tesettür, örtünme, başörtüsü…
576 Okunma.
14 Kasım 2020
Bir kitapla karşılaşmak
1879 Okunma.
03 Kasım 2020
Türkçe şiirle kurtulacak!
903 Okunma.
26 Ekim 2020
Büyük putun cilâsı dökülüyor!
796 Okunma.
20 Ekim 2020
Azerbaycan neden yalnız?
869 Okunma.
01 Ekim 2020
“Türkler müslüman değildir” diyen kâfirlerin buyruğuna girmiştir!
734 Okunma.
29 Eylül 2020
Yunanistan, Ermenistan ve İsrail üçgeni
738 Okunma.
31 Ağustos 2020
“Bülbül”ün öztürkçesi ne?
954 Okunma.
11 Ağustos 2020
İstanbul yüzleşmesi!
956 Okunma.
02 Ağustos 2020
Yunanistan’daki papaz, Ayasofya ile papaz olanlara tarih öğretiyor!
986 Okunma.
20 Temmuz 2020
Ayasofya ve Halife Ömer
957 Okunma.
13 Temmuz 2020
Ayasofya ve müslüman vakarı
961 Okunma.
23 Haziran 2020
Dil toprağını kaybediyoruz!
1040 Okunma.
20 Haziran 2020
Osmanlı Devleti’ni kim kurdu?
833 Okunma.
13 Haziran 2020
Ayasofya: Bir hükümranlık sınaması!
833 Okunma.
04 Haziran 2020
Yeni tanrımız: Hijyen!
999 Okunma.
16 Mayıs 2020
Türkçeyi gürültüye getirme bayramları!
1103 Okunma.
21 Nisan 2020
Köyleri Ayarlama Enstitüsü!
1241 Okunma.
06 Nisan 2020
Diyanet’ten tarafsızlık talep edenlere bakın!
1026 Okunma.
30 Mart 2020
İzolasyona hayır!
1159 Okunma.
26 Mart 2020
Türkçe Yûnus diye göründü!
1403 Okunma.
25 Mart 2020
“Önlem”i alalım mı, satalım mı?
1064 Okunma.
21 Mart 2020
Generalin Ölümü
967 Okunma.
05 Mart 2020
Bu yeni komşu “yabancımız” değil!
1033 Okunma.
04 Mart 2020
Boş tepe...
1556 Okunma.
02 Mart 2020
İşimiz gücümüz yok mu?
1043 Okunma.
20 Şubat 2020
‘Gezi’yi hatırlamak
1080 Okunma.
07 Şubat 2020
Âtıf Hoca’yı unutmamak…
1118 Okunma.
21 Ocak 2020
Ecevitlerin sonuncusu…
1016 Okunma.
13 Ocak 2020
Kültürde asıl mesele, medeniyet ufkunu kaybetmemek
1067 Okunma.
08 Ocak 2020
Erzurum bahsi açılınca…
1077 Okunma.
07 Ocak 2020
İlân edilmemiş savaşın ilânına doğru mu?
1046 Okunma.
06 Ocak 2020
İran ne yapar?
1091 Okunma.
04 Ocak 2020
Aziziye sırf Erzurum hanımlarının bir kalkışması mıydı?
1072 Okunma.
28 Aralık 2019
Erzurum’da iki sıcak gün
1103 Okunma.
24 Aralık 2019
‘Beşlik simit’ten bugüne
1086 Okunma.
11 Aralık 2019
Kendini ödüllendirmenin Nobel’i!
1190 Okunma.
09 Aralık 2019
Ey efendi Paris’e git!
1105 Okunma.
06 Aralık 2019
Antep’te acıkmak...
997 Okunma.
02 Aralık 2019
Türkçenin durumu üzerine aykırı sözler!
1113 Okunma.
27 Kasım 2019
Kapanan tekkeler-Kapanmayan tekkeler
1379 Okunma.
07 Kasım 2019
Bakanlık olmasa, milli eğitim yoluna girer mi?
1040 Okunma.
19 Ekim 2019
Barış çığırtkanlığı!
1104 Okunma.
24 Eylül 2019
ABD ile savaşta yeni safhaya doğru?
1338 Okunma.
11 Eylül 2019
Güvenli bölge yahut Türkiye’nin ABD-İsrail sınırı
1257 Okunma.
09 Eylül 2019
Kârisine Kitap Sualleri
1176 Okunma.
04 Eylül 2019
Atatürkçülük ideoloji mi, kült mü?
1107 Okunma.
02 Eylül 2019
Hutbede kimden bahsedelim?
1143 Okunma.
27 Ağustos 2019
Kayyımın kayyumu!
1072 Okunma.
22 Ağustos 2019
Tuna, Tuna yeşil Tuna! Attın beni tundan tuna!
1252 Okunma.
02 Ağustos 2019
Yolunuz çimerlikten geçti mi?
1278 Okunma.
23 Temmuz 2019
“Kıbrıs meselesi” mi dediniz?
1123 Okunma.
03 Temmuz 2019
Muhasebeyi zamanında yapmak
1045 Okunma.
26 Haziran 2019
Ben dememiştim!
1615 Okunma.
22 Mayıs 2019
Anadolu’dan önce Kudüs…
1221 Okunma.
20 Mayıs 2019
Mescid-i Aksa’yı gördüm…
1104 Okunma.
13 Mayıs 2019
Seçimden daha mühim şeyler
1187 Okunma.
11 Mayıs 2019
Ramazanın eskisi yenisi
1317 Okunma.
07 Mayıs 2019
Zor bir yazı
1282 Okunma.
06 Mayıs 2019
Edebiyatın sayısalı!
1029 Okunma.
27 Nisan 2019
“Batı medeniyeti” tasavvurumuzun çöküşü
1191 Okunma.
22 Nisan 2019
Sonuç ve tepkiler
1169 Okunma.
15 Nisan 2019
İstanbul nasıl kurtulur?
1485 Okunma.
11 Nisan 2019
İsimler müşterek değil mi yoksa?
1182 Okunma.
07 Nisan 2019
Oltu İslâm Şûrası: Aradan geçti yüz sene…
1658 Okunma.
04 Nisan 2019
Ankara’nın 2019 Seçim hatırası!
1412 Okunma.
29 Mart 2019
Baharın kıyısında Erzurum
1374 Okunma.
29 Mart 2019
Seçmen neyi seçer?
1492 Okunma.
27 Mart 2019
Muhsin Yazıcıoğlu’nu siyaseten hatırlamak...
1417 Okunma.
25 Mart 2019
“İnkılâp tarihi”nin hüzünlü başlangıcı…
1115 Okunma.
20 Mart 2019
Neyin tiryakisi olduk?
1514 Okunma.
12 Mart 2019
İstiklâl Marşı’nı değiştirmek!
1477 Okunma.
05 Mart 2019
‘Kombin’in ‘konsolidasyon’u!
1365 Okunma.
28 Şubat 2019
Başkanları kibir mahvedecek!
1325 Okunma.
12 Şubat 2019
Alanya bu mevsimde iyi gelir!
1645 Okunma.
05 Şubat 2019
ŞEHRİ YÖNETMEK!
1612 Okunma.
04 Şubat 2019
Türkçe “manifesto”su!
1398 Okunma.
29 Ocak 2019
Ankara’nın zor seçimi
1501 Okunma.
23 Ocak 2019
Atatürkçülük bitti, fakat ticareti zirvede!
1511 Okunma.
22 Ocak 2019
Uygarlar ve Uygurlar!
1539 Okunma.
15 Ocak 2019
Yüzüncü yılda ideolojik ‘gerçek’lere teslim olmamak
1609 Okunma.
10 Ocak 2019
Doğu Türkistan güllük gülistanlık!
1533 Okunma.
07 Ocak 2019
RTÜK beni icraya verecek!
1647 Okunma.
31 Aralık 2018
Suud’un dünya kültürel mirası!
1553 Okunma.
27 Aralık 2018
Kahraman ırkıma yok izmihlâl!
1579 Okunma.
25 Aralık 2018
Âkif, Abdülhamid ve İttihatçılar
1641 Okunma.
21 Aralık 2018
100 Temel’e sevinsek mi, üzülsek mi?
1534 Okunma.
16 Aralık 2018
Destur, Dedem Korkud!
1816 Okunma.
06 Aralık 2018
Medeniyet diline şapka çıkarmak!
1540 Okunma.
04 Aralık 2018
Kadının adı çok!
1781 Okunma.
27 Kasım 2018
Şehirlerin kimyası ne zaman bozuldu?
1681 Okunma.
26 Kasım 2018
Heykel kırmak yahut öpmek!
1567 Okunma.
23 Kasım 2018
İstersen bin var hacca...
1482 Okunma.
19 Kasım 2018
Yâremi bildim yârimden imiş!
1459 Okunma.
14 Kasım 2018
Yatay talimatlar, dikey uygulamalar!
1668 Okunma.
04 Ekim 2018
Vatandaş Türkçe bilmek zorunda değil!
2589 Okunma.
02 Ekim 2018
İttihad-ı İslâmdan islâmcılığa
1578 Okunma.
25 Eylül 2018
‘Teknofest’ten sonra ‘linguafest’!
1672 Okunma.
25 Eylül 2018
Yorgunum dostlar!
1637 Okunma.
13 Eylül 2018
Gençken yazmak, yazarak genç kalmak
1981 Okunma.
10 Eylül 2018
Makam aracı mı, araç makamı mı?
1785 Okunma.
05 Eylül 2018
Dön baba dönelim!
1733 Okunma.
15 Ağustos 2018
Savaş ABD ile!
2425 Okunma.
11 Ağustos 2018
ABD ile Savaş kapıda mı?
1938 Okunma.
03 Ağustos 2018
41 bin 281 sıfır!
1929 Okunma.
15 Temmuz 2018
Darbeye karşı “Türk refleksi”!
2467 Okunma.
04 Temmuz 2018
CHP Seçmeni: İttihatçılık ruhunda var!
2130 Okunma.
29 Haziran 2018
Askerliğin bedeli...
1969 Okunma.
25 Haziran 2018
Veyl galiplere!
2087 Okunma.
18 Haziran 2018
Suud ülkesinde ABD buyruğu dinî hükümlerin üstünde mi?
1817 Okunma.
12 Haziran 2018
“Erzurum’un, Erzurumlunun kadirşinaslığına, vefasına minnetarım”
2210 Okunma.
07 Haziran 2018
Âdil bir seçim olmayacak...
2031 Okunma.
05 Haziran 2018
Kudüs’ü konuşmak...
2031 Okunma.
31 Mayıs 2018
Seçimlerle ilgili otoritemiz var, dille ilgili yok!
1843 Okunma.
29 Mayıs 2018
Fethin yıldönümü dolayısıyla: Fetih cephesi, işgal cephesi!
1925 Okunma.
26 Mayıs 2018
Bizim aklımız ermez ekonomiye, faize!
1848 Okunma.
24 Mayıs 2018
“Millet Bahçesi” mümkün mü?
2566 Okunma.
15 Mayıs 2018
Kudüs konusunda gerçek düşman kim?
2073 Okunma.
12 Mayıs 2018
Nehir türküler!
2199 Okunma.
21 Nisan 2018
Amerika Türkiye sınırını nasıl koruyacak?
2468 Okunma.
02 Nisan 2018
Dinlediğimiz her türkü mankurtlaşmaya isyanımızdır!
2218 Okunma.
27 Mart 2018
Cengiz Aytmatov'un dünya literatürüne armağan ettiği kavram: Mankurtlaşma
2440 Okunma.
20 Mart 2018
Güzel adamdı Hasan Celâl Güzel!
2270 Okunma.
16 Mart 2018
İstiklâl Marşı’nı bestesinden kurtarmak
2731 Okunma.
05 Mart 2018
Afrin’de verilen “tam bağımsızlık” savaşı!
2793 Okunma.
26 Şubat 2018
GayriMüslim Türkiye’ye getirilmeli mi?
2216 Okunma.
19 Şubat 2018
Kemal Tahir, Nureddin Topçu ve Osman Turan’ı okudu mu?
2386 Okunma.
17 Şubat 2018
ABD boksuna karşı Osmanlı tokadı!
1870 Okunma.
12 Şubat 2018
Bunlar “hamakat benim karakterimdir” demek istiyorlar!
2211 Okunma.
09 Şubat 2018
Mütecaviz Amerika!
2214 Okunma.
05 Şubat 2018
Anıtkabir’e neden gitmem?
2102 Okunma.
03 Şubat 2018
Suriye’de Kuva-yı Milliye!
2029 Okunma.
27 Ocak 2018
Kadınlık ihtirasları anneliğe ve aileye mi, kariyere mi yönelecek?
2064 Okunma.
26 Ocak 2018
Gazilik meselesi
2174 Okunma.
23 Ocak 2018
Kadınları “adam” yerine koymamak!
1967 Okunma.
17 Ocak 2018
MHP Atsızcı mı?
2286 Okunma.
11 Ocak 2018
Milliyetin mayası ne?
2118 Okunma.
01 Ocak 2018
“Türkçenin şölenleri”nin çeyrek asrı...
2181 Okunma.
28 Aralık 2017
Terör baronundan yazar icad etmek!
1973 Okunma.
14 Aralık 2017
Doğu Kudüs/Batı Mekke!
2240 Okunma.
12 Aralık 2017
Köroğlu’nun Bolu’su!
2052 Okunma.
08 Aralık 2017
Gafil müslümanlara son çağrı: Umre gezilerinizi iptal edin!
2874 Okunma.
30 Kasım 2017
"Görüntü bombardımanı altında yaşamaya ve düşünmeye çalışıyoruz."
2212 Okunma.
22 Kasım 2017
NATO: Özür dileriz, ama gerçek düşmanımız sizsiniz!
2322 Okunma.
20 Kasım 2017
Araplar kendi haline bırakılsa, ortadoğuda bu dandik devletlerin hiç biri kalmaz!
2119 Okunma.
16 Kasım 2017
Neo-atatürkçülük veya işte meydan-ı cehalet!
2230 Okunma.
13 Kasım 2017
Sözlükle, kelimelerle hür ufuklara yürüyüş
2235 Okunma.
10 Kasım 2017
Atatürkçülük diriltilebilir mi?
2242 Okunma.
07 Kasım 2017
“Kur’an mucizeleri müzesi”
2356 Okunma.
03 Kasım 2017
Dil Kurumu’nu işe yaratmak!
2197 Okunma.
31 Ekim 2017
“Ankara köydü” masalını Melih Gökçek’ten dinlemek!
2199 Okunma.
30 Ekim 2017
Gecikmiş Bir İstifa
2609 Okunma.
10 Ekim 2017
Sivasla tanışıklığımızın 40. yılında
2395 Okunma.
05 Ekim 2017
Hacıyatmaz ve kaselisler
2385 Okunma.
29 Eylül 2017
Avara kasnak bir kurum: TDK!
2444 Okunma.
21 Eylül 2017
D. Mehmet Doğan: “Kâbe imamı”nın arkasında namaz kılmak caiz mi?
2334 Okunma.
Haber Yazılımı