Pazar, 25 Haziran 2017

Tanıtacağım ikinci kitap, “Ey Kelime… Ve Ey Ses…” başlığını taşıyan kitap ki bu da yine kısa yazılardan oluşmuş deneme türünden bir eser.

Bu kitabın tanzimi, diğerinden farklı. Dört bölümden oluşan kitabın ilk bölümü, “Sevgi Yazıları”ndan oluşuyor. “Sevgi Yazıları”nın birincisi, “Gül, Muhammed Teridür” başlığını taşıyor. “Güldür kişinin sevdiği… Gül ki incedir… Gül ki hafiftir ve gülden ağır söz söylemez kişi sevdiğine, değer verdiğine… Şair sevdiğini ‘gülüm’ diye çağırır” (s. 7) cümleleriyle başlayan yazıda gül ile ilgili çeşitli kültürlerde ortaya çıkan masal veya efsanelerden söz edildikten sonra başlıkla ilgili asıl konuya geliniyor:

“Şüphesiz bize göre, gülün doğuşuyla ilgili en güzel efsane, Hz. Muhammed (a.s.)’in terinden oluştuğudur. Hani Koca Yunus, sarı çiçeğe ‘Gül sizin neniz olur?’ diye sorar ya… Aldığı cevap işte budur:

‘(…) Ne haldeyüm ne bilem duzakdayam ne gülem

Bir garipçe bülbülem ötmeğe güle geldüm

Gül Muhammed teridür bülbül d€’anunyârıdur

Ol gülile ezeli cihanda bile geldüm’ “(s. 9)

Yazıda gülün dünya yüzünde görünüşünün tarihçesinden de kısaca söz edilerek gülün ilk defa görüldüğü yerlerin, Anadolu ve Orta Asya olduğuna dikkat çekilerek dünyaya buralardan yayıldığı vurgulanıyor.

Türk kültüründe gülün öneminin de anlatıldığı yazıda, yazılan kitapların gül adıyla başladığı, insanlara, sokaklara ve mahallelere gülle başlayan isimler verildiği de anlatılıyor. Bu bölümde ayrıca “Yâr Uğruna”, “Yok Cesaretim”, “Bir Adım Ötemdesin”, “Sevgisiz Çıkılmaz Yola”, “Sevgi Üzerine Bir Muhabbet”, “Sevgiler Düşlerde mi Kaldı?” başlıklarını taşıyan yazılar var.

İkinci Bölüm ”Şehir Yazıları” başlığı altında oluşturulmuş şehir üzerine denemelerden teşekkül etmiş. Bu bölümde toplam on bir yazı var ve bazı başlıkları şöyle: “İlk Şehrin Unutulmazlığı ya da Herkesin Bir Şehri Olmalı”, “Şehirler Neleriyle Yaşarlar”, “Şehirler Geçiyorum”, “Şehir ve Aidiyat”, “Sokağa Hasret ya da Sokağı Olmayan Çocuklar”. Bu bölümde Bingöl, şehir üstüne yazdığı şiirlerine de yazıları arasında yer vermiş.

Üçüncü Bölüm, “Okumak Yazmak” başlığını taşıyor. İsmail Bingöl kardeşim, kendisini tanıdığım 1976 yılından, yani Erzurum Lisesi birinci sınıfından bu yana sürekli okuyan, yazan bir entelektüel. Kendisi kitaba ve yazıya bu kadar aşina olan insanlar, toplumdaki bu etkinliklerin azlığından duydukları sık sık dile getirirler. O, bu bölümdeki yazılarında okumanın ve yazmanın ne kadar keyifli olduğunu anlatarak gençleri okumaya ve yazmaya özendiriyor. Tabii ki bu bölümün ilk yazısı olan “Okumak-Yazmak” başlığı altında, yazmanın ne kadar ıstıraplı bir iş olduğuna temas etmeden de geçemiyor. Bu bölümde toplam on iki yazı var ve bunların sonuncusu da kitaba ad olan “Ey Kelime… Ve Ey Ses…” başlığı altında Yazar, “Aşkını yüreğimde taşıdığım ve hicranını yaşadığım… Çoğu zaman gözüm yollarda hasretini çektiğim … Ey kelime ve ey ses!” diyerek kelimelere ve kelimeleri oluşturan seslere sesleniyor.

Son bölüm, “Şiir ve Şair” üstüne yazılardan oluşuyor ki bölümün adı da bu. Burada da “Sanata Dair”, “Şiire ve Şaire Dair”, “Şair Özden Ayrılmayandır”, “Bir Hüzün Anından” gibi başlıklardan başka beş yazı daha bulunuyor. İsmail Bingöl, bu bölümde şiirin hangi çilelerle yazıldığın, bir kelime için günlerce nasıl zihnin ve hayal dünyasının meşgul olduğunu, şairin ses ve kelimelerle nasıl mücadele edip onları nasıl şekillendirerek şiire dönüştürdüğünü anlatıyor.

Değerli okurlar, her iki kitap da şiir tadında okunuyor. Yazıların aralarına yerleştirilmiş olan gerek İsmail Bingöl’ün kendisine ait şiirler, gerek pek çok şairden yaptığı alıntılar, türkü ve şarkı sözleri, kitaplara ayrı bir musiki katmış. Ramazan ayında, zevkle ve keyifle okunacak iki kitap.Ben, kitapları ilk kez yayınlanmadan önce tashih amaçlı olarak okudum, sonra da kitap halinde yayınlandıktan sonra okudum. Okudukça okunmak isteyen, sıkıcı değil, sürükleyici kitaplar. Tavsiye ederim.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile


Palandöken Belediyesi
Aziziye Belediyesi