Pazar, 23 Temmuz 2017

             İlahiyat Fakülteleri Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı 3. Koordinasyon Toplantısı 10-11 Ekim 2014 tarihlerinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Cahit Zarifoğlu Konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. Toplantıya aşağıda isimleri yazılan öğretim elemanları katılmış ve şu kararlar alınmıştır:

 1. Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı derslerinin, ilahiyat alanının daha iyi idrak edilmesinde ufuk oluşturması dolayısıyla vazgeçilmez bir konumda olduğu;
 2. Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalının mevcut İlahiyat fakültelerinde Ana Bilim Dalı olarak geliştirilmesi, yeni açılan İslami İlimler fakültelerinde de müstakil Ana Bilim Dalı olarak ihdas edilmesi gerektiği;
 3. Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı derslerinin alanda yetişmiş öğretim elemanları tarafından verilmesi;
 4. İlahiyat fakültelerinde Felsefe Tarihi Anabilim Dalı öğretim elemanı sayısının artırılması; özellikle ÖYP atamalarında Felsefe Tarihi A.B.D. kadrolarına da yer verilmesi gerektiği;
 5. İlahiyat fakültelerinde felsefe eğitiminin mahiyeti ve niteliği konusunda kapsamlı saha araştırmalarının yapılması gerektiği;
 6. Felsefe Tarihi A.B.D. derslerinin ülkemizdeki eleştirel ve özgür zihniyetin oluşmasında etkin bir hale getirilmesinin gerekliliği;
 7. Felsefe Tarihi A.B.D. derslerinin, İlahiyat fakültelerinin entelektüel bir yapıya sahip olmasında katkı sağladığı;
 8. Felsefe Tarihi A.B.D. derslerinin İlahiyat müfredatı içindeki yerinin belirlenmesi ve diğer alanlarla ilişkisinin derslerde daima ortaya konulmasının gerektiği;
 9. Ülkemizde bir felsefe dili ve duyarlılığı oluşturmak için azami gayret gösterilmesi ve ortak kavramların oluşturulması gerektiği;
 10. Felsefe Tarihi Anabilim Dalının niteliksel gelişiminde alanda görev yapan öğretim elemanlarının performansının etkili olması gerektiği;
 11. Felsefe Tarihi A.B.D. derslerinin niteliğinin artırılması için öğretim elemanlarının materyal paylaşımının gerekliliği;
 12. Felsefe Tarihi A.B.D. derslerinin daha verimli hale getirilmesi için görsel materyallerden yararlanılması; derslerin inter-aktif bir biçimde işlenilmesine dikkat edilmesi gerektiği;
 13. İlahiyat Fakültelerinde “felsefeye mukavemet” olarak adlandırılabilecek önyargının, yani olumsuz bakış açısının giderilmesi için alandaki hocalarımızın azami çaba sarf etmesi gerektiği; olumsuz tavır ve tutumlara hoşgörü ile yaklaşarak, öğretim elemanlarının kendilerine verimli çalışmalar yapmayı amaç edinmeleri;
 14. Felsefe Tarihi A.B.D. derslerinin verimliliğini arttırmak için alan hocalarının kitap okuma grupları, topluluk/kulüp faaliyetleri gibi ders dışı etkinliklerde bulunması gerektiği;
 15. Felsefe Tarihi ders kitabının İlahiyat müfredatına uygun bir şekilde, alanın öğretim elemanları tarafından yazılması gerektiği;
 16. İnsanlar ve toplumlar arasında fikir farklılıklarının tabii olduğu göz önünde bulundurularak; fikrin kimden geldiğine değil, ne değeri olduğuna bakılması gerektiği;
 17. Ülkemizde yapılan araştırmalarda eğitim kurumlarındaki öğrencilerin anlama ve kavrama seviyesinin düşük olduğu tespitinden hareketle; 1) “Eleştirel Düşünce” derslerinin MEB’de ikinci kademe düzeyinden itibaren konulması, 2) “Felsefeye Giriş” ya da “Meslek Ahlakı/Etiği” derslerinin ilahiyat dâhil tüm fakültelerde, alana dair hususiyetler de göz önünde bulundurularak okutulmasının gerektiği;
 18. Felsefe Tarihi A.B.D.’da yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler için burs imkânlarının artırılması gerektiği;
 19. Felsefe Tarihi A.B.D. öğretim elemanları arasındaki iletişimin sürekli canlı tutulması ve dayanışma ruhunun artırılması gerektiği;
 20. Felsefe Tarihi A.B.D. koordinasyon toplantılarında artık teorik ve pratik sorunların ayrıntılı bir biçimde ele alınması, somut çözüm önerilerine yoğunlaşılması gerektiği;

      hususları kararlaştırılmıştır.10.10.2014

Prof. Dr. Murtaza KORLAELÇİ

Prof. Dr. Hüsamettin ERDEM

Prof. Dr. Hacı Ömer ÖZDEN

Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA

Prof. Dr. Celal TÜRER

Prof. Dr. Osman ELMALI

Prof. Dr. Bayram DALKILIÇ

Doç. Dr. Hasan Yücel BAŞDEMİR

Doç. Dr. Kasım KÜÇÜKALP

Doç. Dr. Nejdet DURAK

Doç. Dr. Süleyman DÖNMEZ

Doç. Dr. Fatih TOKTAŞ

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Erhan ŞEKERCİ

Yrd. Doç. Dr. Rıza BAKIŞ

Yrd. Doç. Dr. Selçuk ERİNCİK

Yrd. Doç. Dr. Necmettin TAN

Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk ERDEM

Yrd. Doç. Dr. Muharrem HAFIZ

Yrd. Doç. Dr. Cengiz ÇUHADAR

Yrd. Doç. Dr. Ayşe EROĞLU

Yrd. Doç. Dr. Hüsamettin YILDIRIM

Yrd. Doç. Dr. Ahmet YILDIZ

Arş. Gör. Nihat DURMAZ

Arş. Gör. Süleyman TAŞKIN

Arş. Gör. Mustafa KINAĞ

Arş. Gör. İlhami ÇITIR

Arş. Gör. Tuba Nur UMUT

Arş. Gör. Zeynep Münteha KOT TAN

Arş. Gör. Feyza DEMİR

Arş. Gör. Ramazan YILMAZ

Arş. Gör. Ahmet BİNGÖL

Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı toplantısına ev sahipliği yapan ve toplantımızı teşrif ederek açılış konuşmasıyla bizleri onurlandıran Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. M. Fatih Karaaslan Bey’e, gerçek bir misafirperverlik örneği gösteren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın M. Fatih Erkoç Bey’e, samimiliğini iki gün boyunca hissettiğimiz, toplantının gerçekleştirilmesinde çok ciddi katkısı bulunan ve toplantılardan gezi programına kadar bir an bile bizi yalnız bırakmayan Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Zekeriya Pak Bey’e, yine toplantının Kahramanmaraş’ta yapılmasını sağlayan ev sahibi konumundaki Yrd. Doç. Dr. Necati Demir Bey’e ve emekleri bulunan herkese teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Kahramanmaraş izlenimlerimi ayrı bir yazı olarak değerlendireceğim.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile