Haber Detayı
02 Ocak 2019 - Çarşamba 20:54 Bu haber 6922 kez okundu
 
Erzurum'un yetiştirdiği "hocaların hocası" Necati Öner vefat etti
Erzurum'un yetiştirdiği değerlerden olan, Erzurum Lisesi mezunu Prof.Dr.Necati Öner hayatını kaybetti.
YAŞAM Haberi
Erzurum'un yetiştirdiği

ANKARA (emha)-Erzurum'un yetiştirdiği değerlerden olan, Erzurum Lisesi mezunu Prof.Dr.Necati Öner hayatını kaybetti.

Erzurum'da 1950'li yıllarda bir süre gazetecilik de yapan, Türk Felsefe Tarihine yaptığı katkılarla "hocaların hocası olarak" tanınan Öner Hoca, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Binlerce öğrenci yetiştiren, kitapları ve makaleleri ile tanınan Öner Hoca için Perşembe günü (3 Ocak 2019) iki dönem dekanlığını yaptığı Ankara İlahiyat Fakültesi'nde saat 10:30'da bir tören düzenlenecek.

Cebeci Oğultürk Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra Cebeci Asri Mezarlıkta toprağa verilecek.

erzurummedya ailesi olarak merhuma Cenab-ı Hak'tan rahmet, eş, dost ve yakınlarına başsaşlığı dileriz.

 

PROF.DR.NECATİ ÖNER KİMDİR?


Necati Öner  1927 yılında Tortum (Erzurum) da doğdu. İlköğrenimini Narman ilkokulunda (Erzurum), ortaöğrenimini Erzurum Lisesinde yaptı. 1949- 1950 ders yılı kış dönemi sonunda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe bölümünden "Pekiyi" derece ile mezun oldu.
Necati Öner iş hayatına Erzurum'da "Yeni Erzurum Gazetesi"nde gazeteci olarak başladı; on bir aylık askerlik görevinden sonra gazeteciliğe "Şarkın Sesi Gazetesi"nde devam etti; 1952 de Erzurum Belediyesinde müfettiş olarak göreve başladı ve bir yıl bu görevde kaldı ..
24.4.1953 de Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Felsefe ve Mantık Kürsüsüne asistan olarak atanan Necati Oner akademik çalışmalara Prof. Dr. Hamdi Ragıp Atademir'in yanında başlamış, Prof. Atademir Üniversiteden ayrılınca çalışmalarını  Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken'in yanında sürdürmüştür. 1957 de sunduğu "Tanzimat’tan Sonra Türkiye’de ilim ve Mantık Anlayışı" adlı tezi kabul edilerek kendisine "Pekiyi" derece ile doktorluk unvanı verildi. 1960- 1961 ve 1962- 1963 yılları arasında iki yıl Strassburg Üniversitesinde bir taraftan Georges Gusdorf'un derslerini takip etti, bir taraftan da Doçentlik tezi ile ilgili çalışmalar yaptı.

1964 de sunduğu "Fransız Sosyoloji Okuluna Göre Mantığın Menşei Problemi" adlı tezi ile Doçent oldu. 1967 yılında tekrar Strassburg Üniversitesine giderek bir yıl bilimsel çalışmalarda bulundu. 1971 de Profesörlüğe yükseltildi. Profesörlük takdim tezi "Mantığın Ana ilkeleri ve Bu ilkelerin Varlıkla Olan ilişkileri" dir.
Hocamız Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesinde seçkin bir akademik hayatının yanında oldukça verimli bir hocalık görevi de yapmıştır.  Bugün Türk Üniversitelerindeki pek çok felsefe hocası onun yetiştirdiği başarılı akademisyenlerdir


Felsefeci Öner A.Ü. İlahiyat Fakültesinde uzun yıllar idareci olarak da görev yapmıştır. 0, İlahiyat Fakültesinde dört dönem dekanlık görevini sürdürmüştür. Birinci ve ikinci dönemler 1971-1976 tarihleri arasında; üçüncü dönem 2.7. 1990-14.7.1993 tarihleri arasında; dördüncü dönem de 15.7.1993-1.7.1994 tarihleri arasında olmuştur.
Necati Öner Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki asıl görevine ek olarak, 1964-1967 yılları arasında Konya Yüksek İslam Enstitüsünde; 1966-1967 ders yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinde; 1968-1975 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilim- ler Fakültesinde, 1977-1980 yılları arasında Atatürk Universitesi Edebiyat Fakültesinde; 1972-1973 ve 1982-1985 yılları arasında Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesinde Felsefe ve Mantık dersleri okutmuştur.
1984-1990 yılları arasında Başbakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurulu Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcılığı yapan felsefecimiz A.Ü. İlahiyat Fakültesinden yaş haddinden emekli olduktan sonra da felsefi ve bilimsel faaliyetlerini devam ettirmiştir.

Emekli olduktan sonra, 1995-1996 ders yılında Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü başkanlığı yapmış ve Gazi Üniversitesi Hukuk, Fakültesinde "Felsefeye Giriş" derslerini okutmuştur. Ayrıca Ankara İlahiyat, Hukuk, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesinde yüksek lisans ve doktora aşamasında felsefe ve mantık derslerini vermektedir.
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 'ne intisabettiği 1953 yılında başlayan akademik hayatında uzun süre dekanlık ve çeşitli üniversitelerde hocalık yapmış bulunan felsefeci Necati Öner aynı zamanda Türkiye'de felsefi düşüncenin gelişip yaygınlaşması konusunda da halen başkanı olduğu Türk Felsefe Derneği vasıtasıyla Türk kültürüne eşsiz hizmetlerde bulunmuştur.
Yıllarca Türk düşünce hayatına katkıda bulunan ve bu konuda pek çok felsefeci ve bilim adamı da yetiştiren Necati Öner genç felsefeciler için adeta bir "academia" haline gelmiş "Türk Felsefe Derneği"nin 1987 yılından beri başkanlığını yapmaktadır.
Evli ve iki çocuk sahibi olan hocamız hayatı boyunca bilgece yaşa mayı örnek kişiliğiyle sürdürmüştür.

Bir süredir yakalandığı hastalıkla mücadele eden Öner 91 yaşında vefat etti.


Prof.Dr.NECATi ÖNER'iN YAYıNLARI KİTAPLARI
1- Fransız Sosyoloji Okuluna Göre Mantığın Menşei Problemi,
ilahiyat Fak. Yay" 1967, Ankara, ikinci baskı, 1977,
2- Tanzimartan Sonra Türkiye'de ilim ve Mantık Anlayışı, ilahiyat Fakültesi Yay" 1967, Ankara,
3- Klasik Mantık, Ayyıldız Matbaası, 1970, Ankara.
4- Mantık (Liseler için, Tea Grunberg ve Adnan Onat'la Ortakla-
şa) Devlet Kitapları, ilk Baskı, 1976, istanbuL.
5- insan Hürriyeti, Selçuk Yayınları, 1982, Ankara, ikinci Baskı
Kültür Bakanlığı, 1987
6- Stres ve Dini inanç, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ilk Baskı, 1985, Ankara
7- Milli Zihniyet ve Milli Birlik, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü, 1986, Ankara
8- Felsefe Yolunda Düşünceler, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1995, istanbul ( Yayımlanmış bazı makalelerin toplamı).
9- Felsefe Yolunda Düşünceler -II (Genişletilmiş ikinci baskı, Akçağ Yayınları, 1999, Ankara)
MAKALELER*
1- Türkiye'de Yeni Mantık Cereyanlarının ilk Habercisi Ali Sedat
ilahiyat Fak. Dergisi, sayı i - V, 1959, Ankara
2- Klasik Mantıkta Modalite, ilahiyat Fakültesi Dergisi ,C, XV,
1968, Ankara
3- Mantığın Ana ilkeleri ve Bu ilkelerin Varlıkla Olan ilişkisi, ilahiyat Fakültesi Dergisi,E, XVII, 1969, Ankara
4- 19.Asra Kadar islam Dünyasındaki Bilim Faaliyetine Kısa Bir Bakış, Diyanet Dergisi, C. 9, Sayı 96-97,1970, Ankara.
5- Mantık Felsefesi Nedir?, Diyanet Dergisi, Sayı 106-107,1971, Ankara.
* Bu yazılar "Felsefe Yolunda Düşünceler" adlı kitapta Toplanmıştır. 
6- Kurtuluş, islamdadır, Tercuman Gazetesi, 19 Ağustos 1973.
7- Allah inancı, Diyanet Dergisi, C. XVII, sayı 5,1978
8- Aşkın (müteal) Değer Bunalımı, Töre, sayı 82,1978, Ankara ..
9- Din Aleyhtarlığı ve Din Dersleri, Tercuman Gazetisi, 4 Eylül, 1981.
10- Yeni Tasarıda Din Hürriyeti, Tercuman Gazetesi,I Ağustos, 1.8.1982.
11- Bir Bilgi Türü Olarak Sanat, Suut Kemal Yetkin'e Armağan içinde, Hacettepe Üniversitesi, 1984, Ankara
12- Zihniyet Farklılıkları ve Kültür, Erdem, C.I, sayı 1, 1985, Anka- ra.
13- Niçin Felsefe, Erdem, c.ı, sayı 2,1985, Ankara
14- Mantıkçı Baba - Oğul: Ahmet Cevdet, Ali Sedat, Erdem, C. II,
sayı 6,1986 Ankara.
15- Liderin TV'deki Basın Toplantısı, Tercuman Gazetesi, 29 Ocak 1986.
16- Niçin Hoşgörü, 10 Şubat, 1986, Tercüman
17- Dille ilgili Bazı Sorunlarımız, Türk Dili, C. Lll ,sayı 423
Mart,1987,Ankara
18- insanın Bilgisi ile Hürriyeti Arasındaki ilişki, II.Türkiye.Felsesfe, Mantık ve Bilim Tarihi Sempozyumu Tebliğleri Içinde, Ege U. Edebiyat Fak. Yay., 11 -13 Kasım,1987, ızmir
19- Sanat Yolu ile iletim, Gazi Ü. Basın-Yayın Yüksekokulu Dergi- si, 1988-1989
20- insan Hürriyeti ve islam, Kutlu Doğum Haftası Sempozyumu,
12-17 Ekim 1989, Ankara
21- Niçin Din Öğretimi, Din Öğretimi Dergisi, sayı 22, Mart, 1990, Ankara
22 - Öğretim ve Eğitime Bir Bakış Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 23 Eylü11990 A.U.Eğ. Bilimleri Fak.
23- Felsefe ve Toplum, Milli Kültür, sayı 73, Haziran 1990
24- Felsefeden Beklediklerim, Türk Kültürü ve Felsefe Paneli, 25 Nisan, 1991, Kayseri
25- insanda Öz ve Varoluş. Felsefe Dünyası Derg., sayı i ,TemmuzI991, Ankara
26- Kültür, Felsefe Dünyası Dergisi, sayı 2, Aralık,1991, Ankara 27- Üç Temel Zihniyet, Türkiye i. Felsefe - Mantık Bilim Tarihi
Sempozyumu Bildirileri, 1991, İstanbul
28- Hürriyet Kavramı ile ilgili Söyleşi, Türk Yurdu, Nisan 1991
29- Türkiye'de Mantık Çalışmaları, Felsefe Dünyası Dergisi, sayı 6,1992, Ankara
30- Dil, Felsefe Dünyası Dergisi, sayı 3, Mart, 1992, Ankara
31- Hürriyet ve Otorite, Felsefe Dünyası Dergisi, sayı 4, Temmuz,
1992, Ankara
32- Kişilik ve Hürriyet, Türk Yurdu, sayı. 66, 1993
33- Kavram, Felsefe Dünyası Dergisi, 7 Mart 1993
34- Biçimsel Doğruluk, Felsefe Dünyası Dergisi, sayı 9, Ekim 1993 35- Çevre Sorunu, Felsefe Dünyası Dergisi, sayı 15, Bahar 1995 36- Okkült Bilgi, Felsefe Dünyası Dergisi, sayı 16, Yaz 1995
37- Hürriyetin Sınırı, Felsefe Dünyası Dergisi, sayı: 17, Güz 1995
38- Felsefi Tutum, Felsefe Dünyası Dergisi, sayı: 18, Kış 1995.
39- insandan Beklenen, Felsefe Dünyası Dergisi, sayı: 22, Güz 1996.
40- "Zihniyet Oluşumu ve Eğitim. Türkiye 2. Eğitim Felsefesi Kong- resi, 23-26, Ekim, 1996, Van.
41- Kavramın Açıklığı ve Seçikliği, Felsefe Dünyası Dergisi, sayı 24, Bahar 1997.
42- Demokrasinin Epistemolojik Dayanağı, Felscfe Dünyası Dcrgi- si, sayı 27 Temmuz, 1998.
43- Cumhuriyet Dönemimizin Bir Filozofu Hilmi Ziya Ülken, Fclse- fe Dünyası Dergisi, sayı 28, Aralık 1998.
44- Bir Bilgi Türü Olarak Dini Bilgi, Felsefe Dünyası Dergisi, sayı 29, Haziran 1999.

Kaynak: (emha) - erzurum medya haber ajansı Editör:
Etiketler: Erzurum'un, yetiştirdiği, "hocaların, hocası", Necati, Öner, vefat, etti,
Yorumlar
Haber Yazılımı