Perşembe, 23 Mart 2017

Zalimlerin cirit attığı bir dünyada üzerinde ruhların, kalplerin daraldığı, sıkıştığı bir zamanda Türkiye nezrinde Ümmeti Muhammedin umutlarına, hayallerine, beklentilerine kuşun sıkıldı.

İlginçtir ki bombaları patlatıp, insanları katleden, bu kahpeliği İslam adına yaptığını zanneden bu zavallılar Müslüman.

İslam adına ortaya çıkan bu soysuzların kimin hesabına ve hangi amaca yönelik tetiğe bastıklarını biliyoruz.

Türkiye ne zaman ayakları üzerinde durma iradesi gösterse harici ve dâhili bedhahlar çelme takmak için harekete geçiyor.

Türkiye ne zaman eski Türkiye’nin tasfiyesi ve yeni Türkiye’nin inşası sürecine başlasa batıdan doğuya bütün İslam coğrafyasını yangın yerine çeviren küresel şer ittifakı savaş tamtamlarını çalmaya başlıyor.  

Türkiye ne zaman yeniden doğuş, diriliş sancıları çekmeye başlasa, milletçe varoluşumuzun ümit ve heyecanını yaşamaya başlasa kuşatma, tehdit, taarruz ve ihanetle karşı karşıya kalıyor.  

Türkiye ne zaman yeniden kazanmak ve tarihteki varoluşumuzu yenidünyada gerçekleştirmek istese ülkemiz ve insanımız üzerinden ümmet değerlerinin tasfiyesine memur Siyonist haçlı ittifakı operasyonlarına, kaos tüccarları eylemlerine başlıyor.

Türkiye’nin kendi ad ve hesabına hareket ederek manevra alanlarını genişletmesi,  ittifak imkânlarını giderek artırması birilerinin hesaplarını bozuyor, canını sıkıyor ve harekete geçiriyor.

Bu çokuluslu bir saldırıdır. Doğrudan Türkiye’yi hedef alan, terör üzerinden yürütülen, terör görüntüsü verilen, uluslararası boyutu olan bir dış müdahaledir, Türkiye’ye doğrudan bir saldırıdır.

Birileri Türkiye’yi terörle terbiye etmeye, kontrol altında almaya, belli bir mevzide tutmaya, diz çöktürmeye çalışmaktadır.

Bu bir uyarı saldırısı, haddini aşma mesajıdır.

Bu saldırı, şekillendirdiğimiz yenidünyada sana söz hakkı yok, sen sana çizilen çizgide ayağını denk alarak yürü, başka şeylerle ilgilenme mesajıdır.

Bu saldırı, bölgede oluşturmak istediğin yapı için kurduğun denklemleri biliyoruz ve senin bizim isteğimiz dışında oluşturmak istediğin bloklaşmalara fırsat vermeyiz mesajıdır.

Bu saldırı, İslam dünyasının hayallerine, beklentilerine yapılan bir saldırısıdır. Bu saldırı, Türkiye’nin Arap dünyası ile bağlarının koparılmasını düşleyenlerin saldırısıdır.

Bu saldırı, Türkiye’yi bölgede ve dünyada yalnızlaştırmaya çalışanların saldırısıdır.

Bu saldırı, Rusya’yı kısırlaştırıp iç savaşa sürüklemek isteyenlerin, Türkiye’nin Rus pazarından çekilmesi projesini yapanların saldırısıdır.

Bu saldırı, terörün patronlarının, coğrafyamızdaki kaosu planlayanların, kaostan kurtulmaya dönük her girişimimize şiddet üzerinden verdiği tepkidir.

Dünyayı yöneten baronlar geçmişte olduğu gibi Türkiye’nin dış politikasına, ekonomi politikalarına doğrudan karar verebilmek, yeni kukla yönetimler ihdas edebilmek ve bizimle birlikte bütün İslam dünyasına hükmedebilmek için terör örgütleri ve onları bir aparat olarak kullanıp bölgede vekâlet savaşı yürüten güçleri harekete geçiriyor.

Ne zamanki, İslam topraklarında bir direniş, bir diriliş, bir uyanış baş gösterse, karşısına emperyalist güçlerin senaryoları, organizatör, destekleyici gizil güç üst aklın kontrol ve denetiminde eylemler organize ediliyor, ardından barış turları, mekik diplomasisi, birbirini izleyen iktisadi, ticari, siyasi görüşmelerle Siyonist emellerinin menfaatleri doğrultusunda bir düzleme oturtulmaya çalışılıyor.

Bütün bu kuşatılmışlığa, çelmelere ve fitne harekâtına rağmen kaybetmeyeceğiz, kaybetmeye tahammülümüz yoktur. Küfür tek milletse, Müslümanlar tek vücut olacaktır.

Terörü lanetleyenlerin de, terörü besleyenlerin de, terörle bizi korkutmaya çalışan medyanın da, bunların sahibi emperyalistlerin de aynı çukurun soysuzları, aynı şeytanın askerleri ve aynı hastalığın cerahati olduğunu biliyoruz. 

Bölünmeyeceğiz, parçalanmayacağız, fitne fesada fırsat vermeyeceğiz. Bu saldırıların Türkiye’nin yeniden dirilişinin engellenmesi için yapıldığının farkındayız. Kimlerin kimlerle aynı aklı taşıdığını bildiğimiz için bu şeytani ittifaklara fırsat vermeyeceğiz. 

Hepsine birden meydan okuyoruz. Bu topraklarda bin yıldır bedel ödeyenler, kıyımlar yaşayanlar olarak asla diz çökmeyeceğiz.

Bin yıldır bu topraklardan hiçbir şeye boyun eğmedik, asla eğmeyeceğiz…

Tarihin bataklıkları sizler gibi kandırılmış, satın alınmış leşlerle dolu. Amacınıza ulaşmanız için fırsat vermeyeceğiz, kabuğumuza çekilmeyeceğiz, emirleri kabul etmeyeceğiz ve Ümmeti Muhammed ile dünyanın bütün mazlumlarıyla Büyük Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz.

Irkçılık, nefret, ayrımcılık, İslamofobi hastalıklarıyla kıvranan Batı düşerken, iddiası olan, meydan okuyan Türkiye her alanda yükselecek, sağlam adımlarla büyüyecek siz vahşi Batı’yı kudurtacağız.

Dünyanın birçok ülkesini sömürerek, kolonileştirerek ve dahi milyonlarca insanı katlederek ya da köleleştirerek kurulan medeniyet Batı ve Batılılaşma artık Türkiye’nin ayağına ağırlık yapıyor.

Siyonist haçlı ittifakı vicdanları kanattı, insanlıkta sınıfta kaldı...

İslam âlemi dünyanın darüs saadeti olabilecek potansiyele sahip iken yaşadığı bu boğucu karanlıktan kurtulacaktır. Genç nüfusu, zengin enerji kaynakları, dünya ulaşım ağlarının stratejik noktalarında yer alması, tarihi mirası ve en önemlisi evrensel fütüvvet değerleriyle yeniden ayağa kalkacak, zincirlerini kıracaktır.

Bize düşmanca tavırlar sergileyen, bizi yıllardır kapısında bekleten, verdiği sözleri tutmayan, Müslümanlara kendi topraklarında alerjisi olan ama elini Müslüman topraklarından çekmeyen, Filistin’e, Mısır’a, Suriye’ye gözünü kapatmış, bütün heybet ve fecaatiyle, kibir abidesi medeniyeti ve sömürü iştihasıyla vahşi Batıya dur diyecek ve silkinecektir.

Devletler oyunu, güçler hesaplaşmasını bizler kazanacağız inşallah.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
YenileTakip Et

evet
evet